Hủy

VDC Tin tức

  • 03/07/2012 - 16:26

    VNPT bổ nhiệm giám đốc mới cho VDC

    Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC) được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty VDC thay ông Lê Ngọc Đức.
Người Tiên Phong