Hủy

Về quê Tin tức

  • 13/10/2013 - 17:30

    Nguồn lực doanh nhân Việt kiều

    Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn phân tích, lực lượng doanh nhân Việt kiều đầu tư về nước sẽ bổ sung tốt mặt công nghệ, phương thức quản trị chuyên nghiệp