Hủy

Vff Tin tức

  • 22/05/2017 - 12:00

    Kinh doanh bóng đá: Thua mà không lỗ

    Chuyện lời lỗ trong kinh doanh, nhất là với thể thao, khá khó đánh giá bởi có những giá trị vô hình mà doanh nghiệp có thể hưởng lợi lâu dài.
Người Tiên Phong