Hủy

VFM Tin tức

  • 16/01/2013 - 12:21

    Chứng chỉ quỹ vẫn bị chiết khấu lớn

    Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán, đặc biệt kể từ đầu năm 2013, nhiều chứng chỉ quỹ tăng giá trị tài sản ròng (NAV) tương đối mạnh.