Hủy

Vì bản thân Tin tức

  • 22/12/2013 - 11:07

    Khi nào công an được nổ súng?

    Ngăn chặn đối tượng nhưng phải chú ý không làm ảnh hưởng đến người khác. Công an có thể bắn vào phương tiện (lốp xe…) để người vi phạm dừng lại.
XOR, XOR Việt Nam