Hủy

Vi sai Tin tức

  • 27/01/2014 - 10:32

    Công khai sai phạm của Agribank

    Agribank đã vi phạm luật các TCTD tổng cộng dư nợ tín dụng gần 3.800 tỷ đồng trong vụ Lifepro. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt gần 30 đối tượng.