Hủy

Vì sao tăng Tin tức

Vì sao tỷ giá tăng mạnh?

Tỷ giá tăng do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cuối năm và khoảng cách chênh lệch lớn của giá vàng.