Hủy

Viện kiểm soát Tin tức

Đảng Cộng hòa và tham vọng lật ngược thế cờ tại Thượng viện

Đảng Cộng hòa và tham vọng lật ngược thế cờ tại Thượng viện

Nỗ lực vươn tới tham vọng kiểm soát Thượng Viện dường như đang nằm trong tầm tay của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ - vốn được xem như cuộc trưng cầu dân ý đánh giá hiệu suất công việc của ông Barack Obama trong những ngày giữ vai trò Tổng thống.

  • 17/06/2013 - 18:05

    Thành viên Ban kiểm soát LCS xin từ nhiệm

    Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn của ông Trần Anh Khiêm và việc từ nhiệm sẽ được quyết định tại đại hội cổ đông thường niên gần nhất.
  • 07/03/2013 - 06:13

    Ban kiểm soát ITC còn 2 thành viên

    Bà Nguyễn Thị Lang, thành viên ban kiểm soát công ty đã qua đời do bệnh nặng. Hiện ban kiểm soát công ty còn 2 thành viên.