Hủy

Viet a Tin tức

  • 23/09/2022 - 17:53

    2G sắp tắt sóng tại Việt Nam

    Theo thống kê của Ericsson Việt Nam, đến năm 2030, 5G sẽ đem lại cho các nhà khai thác trong nước doanh thu 1,5 tỉ USD.
Người Tiên Phong