Hủy

Viet Capital Bank Tin tức

  • 02/09/2013 - 10:28

    Các quỹ đầu tư lẳng lặng rót vốn

    Quỹ Seaf đầu tư từ cho các doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng, IDG Vientures đầu tư các công ty nhỏ tiềm năng, VinaCapital cũng giải ngân đầu tư.