Hủy

Việt nam nhập khẩu trung quốc Tin tức

  • 02/11/2015 - 10:03

    Phía sau nhập siêu

    Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2015 là hơn 4 tỉ USD. Tuy nhiên, đi vào từng chi tiết, mới thấy bức tranh nhập siêu của Việt Nam phức tạp hơn nhiều.