Hủy

Vinatea Tin tức

GTN đã thâu tóm 75% Vinatea

GTN đã thâu tóm 75% Vinatea

Hội đồng quản trị GTN còn thông qua việc thoái vốn toàn bộ 51% tại CTCP Xây dựng Hạ tầng Thống Nhất.