Hủy

Vladimir Putin Tin tức

  • 04/07/2017 - 08:00

    Khối BRIC qua cơn ác mộng

    GDP cộng lại của các nước trong khối BRIC hiện lớn hơn gần 50% so với những gì mà Goldman Sachs từng dự báo vào năm 2003.
Người Tiên Phong