Hủy

VNCB Tin tức

Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

Khi những số liệu tài chính chưa được minh bạch, rõ ràng thì ma trận sở hữu chéo vẫn chưa tìm được liều thuốc chữa trị đặc hiệu.

  • 09/02/2015 - 17:39

    Xử lý VNCB là tiền lệ thế nào?

    Lần đầu tiên Việt Nam mới có trường hợp xử lý như vậy. Có thể xem đây là một “bước tiến hóa đặc biệt” trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
  • 06/02/2015 - 08:49

    VNCB: Hậu quốc hữu hóa sẽ là M&A

    Câu hỏi đặt ra sau khi VNCB bị quốc hữu hóa là số phận của ngân hàng sẽ ra sao, liệu có đủ sức phục hồi hay sẽ từ từ biến mất?
Người Tiên Phong