Hủy

Vợ cả Tin tức

  • 22/07/2014 - 09:00

    Tiếp cận giá mía khu vực

    Khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam dường như rất yếu trong bối cảnh Việt Nam phải mở cửa với các nước ASEAN khi AFTA sắp có hiệu lực.