Hủy

Von cuc Tin tức

  • 16/10/2013 - 15:20

    Xuất khẩu cà phê thấp kỷ lục

    Niên vụ 2012-2013, Đắc Lắc xuất khẩu hơn 224.000 tấn, kim ngạch hơn 460 triệu USD, thấp nhất 5 năm qua cả về lượng và kim ngạch.
Người Tiên Phong