Hủy
Kinh Doanh

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 16,5%

Thứ Năm | 31/07/2014 10:30

Theo Tổng cục Thống kê, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp diễn ra khá mạnh trong cả nước
 
Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước là 5.083 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 31.518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong tháng 7 là 4.931 doanh nghiệp, giảm 22,6% so với tháng trước, bao gồm 859 doanh nghiệp giải thể; 950 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 3.122 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong tháng 7 là 1.106 doanh nghiệp, giảm 16,7% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong 7 tháng là 629,2 nghìn người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo nhận định quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37.612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: 5.610 doanh nghiệp giải thể; 6.774 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25.228 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 9.428 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO