Hủy

Vốn ngân hàng Tin tức

  • 07/11/2022 - 07:30

    Tỉ giá giữ chân FDI và FII

    Chính sách điều hành tiền tệ ổn định là một trong những nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.