Hủy

Vốn ODA Tin tức

  • 26/10/2016 - 11:25

    Việt Nam muốn tiếp tục vay ODA

    Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét việc dừng cho Việt Nam vay ODA vào tháng 7/2017, song Chính phủ đang vận động để việc này chưa diễn ra.