Hủy

Vốn rút khỏi Tin tức

  • 01/08/2015 - 16:44

    Tiền đang rút khỏi Trung Quốc

    Dòng vốn rút khỏi Trung Quốc trong 4 quý vừa qua cho thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế đang thu hẹp dần và kinh tế có thể suy yếu hơn nữa.