Hủy

Vốn sống Tin tức

  • 24/12/2012 - 08:31

    Ai mua cổ phần thoái vốn giá cao?

    Hầu hết bản công bố thoái vốn của doanh nghiệp đều để trống bên mua và điều đặc biệt là giá thoái vốn cao so với mặt bằng giá.