Hủy

Vốn tư nhân Tin tức

Thời cơ của  vốn tư nhân

Thời cơ của vốn tư nhân

Dòng vốn của quỹ đầu tư tư nhân (private equity) vẫn tìm đường vào Việt Nam trước các nền tảng tăng trưởng dài hạn tại đây.