Hủy

Vốn từ Trung Quốc Tin tức

Bất ngờ vốn tỉ USD từ Đài Loan

Bất ngờ vốn tỉ USD từ Đài Loan

Bên cạnh việc đầu tư trực tiếp, dòng vốn từ Đài Loan đang được bơm mạnh hơn cho các công ty chứng khoán và mua gom cổ phiếu trên thị trường.

  • 06/08/2020 - 08:54

    Vốn Trung Quốc tiếp tục tăng

    Trong đại dịch, các công ty Trung Quốc vẫn tăng cường mua lại hoặc đầu tư vào các tài sản nước ngoài có tiềm năng.
Người Tiên Phong