Hủy

Vốn vào bất động sản Tin tức

  • 06/06/2018 - 13:30

    Siết vốn vào bất động sản

    Giữa nỗi lo bong bóng bất động sản có nguy cơ diễn ra trong thời gian tới, vấn đề của dòng vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục được đặt ra.
Người Tiên Phong