Hủy

Vosco Tin tức

  • 15/01/2015 - 09:55

    Vosco: Năm 2014 ước lãi 15 tỷ đồng

    Năm 2015, công ty dự kiến sản lượng vận chuyển năm 2015 là 4,5 triệu tấn, tổng doanh thu 2.040 tỷ đồng trong đó doanh thu vận tải là 1.800 tỷ đồng.
Người Tiên Phong