Hủy

Vũ Hồng Nam Tin tức

Ấm áp “Xuân Quê hương 2018”

Ấm áp “Xuân Quê hương 2018”

Gần 1.000 kiều bào, đại diện cho hơn 4,5 triệu người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài đã tham dự Chương trình "Xuân Quê hương 2018".