Hủy

Vũ khí tự hành Tin tức

PVFC Capital bị phạt 50 triệu đồng

PVFC Capital bị phạt 50 triệu đồng

Nguyên nhân do công ty bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có.