Hủy

Vũ trụ Tin tức

  • 18/06/2019 - 14:00

    Bùng nổ dịch vụ lưu trú mới

    Dịch vụ lưu trú mới Airbnb và homestay đang tạo ra một thị trường khách sạn bổ sung cho khách du lịch và thu hút thế hệ người trẻ.
  • 30/07/2018 - 09:38

    Bắt tay trên Mặt trăng

    Sau dự án Trạm Không gian Quốc tế, thế giới đang hướng tới việc thành lập một Làng Mặt trăng.