Hủy

Vũ trụ Tin tức

  • 12/06/2023 - 07:59

    Nhật dự kiến khai thác điện từ vũ trụ

    Nếu thành công truyền tải năng lượng mặt trời thu được từ các vệ tinh xuống mặt đất, nhân loại sẽ tiếp cận được một nguồn năng lượng gần như vô tận.
  • 20/01/2023 - 08:00

    Seoul ra mắt dịch vụ "Metaverse Seoul"

    Chính quyền Seoul chính thức triển khai dịch vụ “Metaverse Seoul” giai đoạn I, thực hiện ở 5 lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, thuế, hành chính, trao đổi thông tin.