Hủy

Vua tôm minh phú Tin tức

  • 11/08/2020 - 14:40

    Minh Phú "thay tướng" có đổi vận?

    Thay chồng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị không phải là bất ngờ quá lớn đối với cổ đông và Ban lãnh đạo của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
  • 09/02/2015 - 05:30

    Hai số 1 của “Vua Tôm”

    Minh Phú đã đạt một trong hai mục tiêu trở thành công ty xuất khẩu tôm số 1 thế giới vào 2014, mục tiêu còn lại là doanh thu 1 tỉ USD.