Hủy

Vua tôm minh phú Tin tức

  • 09/02/2015 - 05:30

    Hai số 1 của “Vua Tôm”

    Minh Phú đã đạt một trong hai mục tiêu trở thành công ty xuất khẩu tôm số 1 thế giới vào 2014, mục tiêu còn lại là doanh thu 1 tỉ USD.