Hủy

Vua va nho Tin tức

Doanh nghiệp nhỏ tạo sân chơi lớn

Doanh nghiệp nhỏ tạo sân chơi lớn

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam chiếm hơn 80% số lượng doanh nghiệp nhưng ít điều kiện tiếp cận và ứng dụng nền tảng tri thức tân tiến toàn cầu.