Hủy

Vung cao Tin tức

  • 20/06/2015 - 18:03

    Chới với vì cao su

    Trong khi diện tích và sản lượng cao su tăng, giá xuất khẩu lại giảm sâu khiến cả ngành cao su Bà Rịa-Vũng Tàu phải chật vật tính toán để cầm cự.