Hủy

Vương Gia Thụy Tin tức

  • 21/05/2012 - 21:02

    VTF sẽ hợp nhất vào HVG

    CTCP Thủy sản Hùng Vương (HVG) sẽ mua 3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF).