Hủy

Vương tư thông Tin tức

Bán tháo các dự án "hấp hối"

Làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam mua lại các dự án “ngắc ngoải”, doanh nghiệp mạnh trong nước cũng tìm mua dự án “hấp hối”.