Hủy

Vượt hạn mức Tin tức

  • 19/02/2013 - 14:43

    PJT vay 112,6 tỷ đồng từ SHB

    PJT vay 92,6 tỷ đồng để mua nhập khẩu tàu EAGLE ASIA 05 và vay 20 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh và vận chuyển xăng dầu.