Hủy

Vuot Tin tức

  • 09/09/2021 - 08:00

    Vượt rào tìm vốn ngoại

    Niêm yết trên sàn ngoại là cách để doanh nghiệp việt huy động vốn đầu tư nuớc ngoài hay đạt các mục tiêu về định giá.