Hủy

Washington Tin tức

Thành phố cô đơn nhất nước Mỹ

Thành phố cô đơn nhất nước Mỹ

Cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ cho thấy sự khác biệt trong việc đưa ra lựa chọn sống một mình tại các thành phố của Mỹ.

Thành phố cô đơn nhất nước Mỹ

Thành phố cô đơn nhất nước Mỹ

Cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ cho thấy sự khác biệt trong việc đưa ra lựa chọn sống một mình tại các thành phố của Mỹ.

  • 18/11/2014 - 14:59

    Bên trong nhà máy in tiền

    Một số công đoạn in đồng bạc mệnh giá 1 USD tại Cục Chạm khắc và In ấn ở Washington.
  • 26/10/2014 - 09:38

    Chơi đồng hồ kiểu tổng thống Mỹ

    Chín người mười ý nên chẳng có gì khó hiểu khi những bộ sưu tập đồng hồ của các đời tổng thống Mỹ rất đa dạng, mỗi người một phong cách.
XOR, XOR Việt Nam