Hủy

Windows 10 Mobile Tin tức

Microsoft chia tay Windows Phone

Microsoft chia tay Windows Phone

Lãnh đạo của Microsoft tiết lộ rằng công ty không còn phát triển các tính năng hoặc phần cứng mới cho Windows 10 Mobile.

Người Tiên Phong