Hủy

Xâm nhập mặn Tin tức

Báo động xâm mặn tại ĐBSCL

Báo động xâm mặn tại ĐBSCL

Hiện tại, nước biển đã xâm thực rất sâu vào đất liền, gây thiệt hại cho hàng ngàn ha lúa tại Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre.