Hủy

Xăng giảm giá Tin tức

Giá xăng về dưới 11.000 đồng/lít

Giá xăng về dưới 11.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay (28/4), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục giảm 401 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 308 đồng/lít, trong khi đó, giá dầu giảm ở mức mạnh hơn.