Hủy

Xây dựng hạ tầng Tin tức

Cầu Cát Lái hết lỗi hẹn

Cầu Cát Lái hết lỗi hẹn

Sức hấp dẫn từ cầu Cát Lái trong tương lai có thể thấy qua phà Cát Lái hiện tại, với hơn 45.000 phương tiện và hành khách qua lại mỗi ngày.

  • 22/09/2014 - 05:41

    Tham vọng của FECON

    Chọn lĩnh vực đặc thù là nền móng và công trình ngầm, FECON nhanh chóng trở thành doanh nghiệp uy tín trong ngành xây dựng dù còn khá non trẻ.