Hủy

Xe điện Trung Quốc Tin tức

  • 04/09/2018 - 14:00

    Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua xe điện

    lần đầu tiên lượng bán ra của xe hoàn toàn chạy điện trên toàn cầu đã vượt con số 1 triệu chiếc, trong đó Trung Quốc chiếm tới hơn phân nửa.