Hủy

Xử lý nợ xấu Tin tức

  • 12/02/2015 - 10:07

    Ngân hàng 2015 đầy triển vọng

    4 điểm sáng cho ngân hàng năm nay gồm chỉ thị 02 về xử lý nợ xấu, cải tiến hoạt động của VAMC, M&A, lãi suất cho vay tiếp tục giảm.
Người Tiên Phong