Hủy

Xuất khẩu của hàn quốc Tin tức

Xuất khẩu lao dốc

Xuất khẩu lao dốc

Gần 100 quốc gia đã chứng kiến xuất khẩu sụt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, so với 33 quốc gia vào năm ngoái.