Hủy

Xuất khẩu dệt may Tin tức

  • 02/06/2020 - 10:00

    Dệt may nhìn xa vẫn khó

    Với kịch bản lực cầu giảm mạnh, nhiều khả năng ngành dệt may tiếp tục gặp khó trong quý II.
Người Tiên Phong