Hủy

Xuất khẩu heo Tin tức

  • 21/12/2016 - 12:30

    Xuất khẩu heo đất

    Mỗi con heo đất thô được bán với giá 4.000-5.000 đồng, còn heo đất xuất khẩu có mẫu mã cầu kỳ hơn, bán với giá 20.000 đồng.