Hủy

Xuat khau my Tin tức

Khó khăn khi phụ thuộc vào kiều hối

Khó khăn khi phụ thuộc vào kiều hối

Hiện có hơn nửa triệu người Việt đang làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó điểm đến phổ biến nhất là các nền kinh tế Đông Á.