Hủy

Xuat nhap Tin tức

  • 22/09/2022 - 14:11

    Da giày, túi xách mang về hơn 15 tỉ USD

    Nhờ tận dụng tốt lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA), ngành da giày, túi xách Việt Nam đã đạt trên 15 tỉ USD giá trị xuất khẩu
Người Tiên Phong