Hủy

Yahoo Tin tức

 • 23/08/2016 - 12:30

  Sức ép nữ CEO

  Phụ nữ thường được giao cho vị trí lãnh đạo một doanh nghiệp đang gặp khó khăn hơn là nam giới.
 • 27/07/2016 - 15:42

  Điềm báo ngày tàn của Yahoo

  Trong một trò chơi của lãnh đạo Yahoo 10 năm trước, nhắc Google, họ nhớ đến tìm kiếm, nhắc Microsoft là Windows, nhưng với Yahoo, chẳng ai thống nhất câu trả lời.
 • 27/06/2016 - 13:00

  Mayer cũng không cứu được Yahoo!

  Thị phần của Yahoo! trên thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu đã giảm tới hơn 50% trong thời gian Marissa Mayer làm CEO.
 • 04/11/2015 - 13:00

  Marissa Mayer vẫn lỗi hẹn

  Sau 3 năm thực hiện cuộc đại phẫu tại Yahoo!, Marissa Mayer vẫn chưa cải thiện được tình hình kinh doanh của công ty internet này.
XOR, XOR Việt Nam