Hủy

Zing MP3 Tin tức

Nhạc số: Quen lỗ khó lời!

Nhạc số: Quen lỗ khó lời!

Cứ kiếm được 100 đồng, Spotify phải chi 84 đồng cho ngành công nghiệp âm nhạc, 16 đồng còn lại mới là của họ.