Hủy

5G Tin tức

Startup trong hệ sinh thái 5G

Startup trong hệ sinh thái 5G

Hệ sinh thái di động đang được mở rộng sang các ngành công nghiệp mới và tạo cơ hội lớn cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

  • 21/01/2021 - 10:23

    Nhà mạng thêm tiền từ số

    Sụt giảm mạnh về doanh thu từ dịch vụ viễn thông truyền thống, các nhà mạng đang nhanh chóng chuyển đổi chiến lược số.
  • 31/12/2020 - 08:00

    5G đến sớm

    Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.