Hủy

5g TIN TỨC

  • 19/04/2019 - 08:43

    Châu Âu không chào đón 5G

    Mạng lưới 5G chưa đổ bộ vào châu Âu nhưng làn sóng chống đối bắt đầu nổi lên với những lo ngại về sức khỏe.
  • 16/04/2019 - 08:00

    A lô! Ai cần chuyển số?

    Năm 2019 sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà mạng viễn thông.